top of page

OM OS

Veterans In Motion (VIM) er en velgørende forening, der er startet på initiativ af en gruppe tilskadekomne veteraner. Den har som formål at udnytte aktiviteter og oplevelser til at fremme personlige kvaliteter hos sårede veteraner og tilsvarende tilskadekomne som skridt på vejen mod deres udfoldelse som hele mennesker. Det helt store mål for projektet er en ekspedition til Grønland under kyndig vejledning fra Frømandskorpset, Jægerkorpset og Slædepatruljen Sirius.

Projektet har fra begyndelsen haft en professionel tilgang til opgaverne. Arbejdsgruppen bag VIM er en blanding af folk med erfaring inden for rehabilitering af sårede soldater og erfaring inden for forsvaret.

Projektgruppen består af Rune Oland Tanggaard, projektleder i DIF Soldaterprojekt, Christian Alexander Lanz, repræsentant for gruppen af skadede veteraner og formand i foreningen, Jakob og Nicklas Bjaaland, projektkoordinator på den danske Invictus Games delegation samt officer i Hæren.

Disse vil sammen med nogle af Danmarks bedste ressourcepersoner, bestående af fysioterapeut Christian Langhorn fra Rigshospitalet, bandagist Brian Lousdal fra Bandagist Kompagniet og repræsentanter fra de danske elite enheder (Frømandskorpset, Jægerkorpset og Slædepatruljen Sirius), være med til at sikre en professionel ramme for projektet.

FORENINGEN BAG

Veterans In Motion (VIM) udspringer af DIF Soldaterprojekt og blev stiftet i 2014 af projektleder Rune Oland Tanggaard sammen med en gruppe af skadede veteraner.
VIM er en forening af sårede veteraner for sårede veteraner. Vi forsøger ved hjælp af ekstreme aktiviteter at rykke fysisk og psykisk sårede veteraners grænser. Aktiviteterne skal være drevet af de sårede veteraner selv for derigennem at give veteranerne øget selvtillid og en hverdag uden for Forsvaret.

DOKUMENTER

FORENINGENS GÆLDENDE VEDTÆGTER

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. OKTOBER 2019

GENERALFORSAMLING 2019 - REFERAT

GENERALFORSAMLING 2019 - PRÆSENTATION

GENERALFORSAMLING 2018 - REFERAT

GENERALFORSAMLING 2018 - PRÆSENTATION

Download

GENERALFORSAMLING 2017 - REFERAT

GENERALFORSAMLING 2016 - REFERAT

REGNSKAB 2018

REGNSKAB 2017

REGNSKAB 2016

REGNSKAB 2014-2015

bottom of page