Anden træningssamling

I midt november afviklede vi vores anden træningssamling frem mod vores kommende kajakekspedition – Challenge Greenland.

Vi havde på samlingen fokus på at lære hinanden bedre at kende, og derfor blev der sat tid af til, at de enkelte deltagere og resursepersoner fik sat ord på de udfordringer, vi hver især har i forhold til at indgå i et projekt som dette.

For de, der ikke har PTSD inde på livet, kan det virke som om, at folk der må leve med denne diagnose ofte virker upåvirkede. Det kan være svært at se, hvad der egentlig er galt. Men som de fleste med PTSD ved, er dette ofte et skjold, som man anvender for at virke “normal”. Det er i den grad udfordrende for mange af deltagerne at være en del af projektet. Nogle af deltagerne skal fx håndtere det at have social angst samtidig med, at de skal indgå i et nyt fællesskab, og også gerne vil præstere godt til en samling som denne.

Så derfor var det ikke desto mindre vigtigt for den enkelte deltager at få lov til at kigge ind bag ved skjoldet hos sidemanden og opleve, at man altså ikke står alene med følelsen af, at det er udfordrende at være en del af dette projekt. Det kan virke som som en “blød” omgang, men ikke desto mindre er det essentielt, at vi kender hinanden, og ved, hvordan vi hjælper makkeren ved siden af, hvis det brænder på. Det er lige så vigtig en forberedelse, som de mange kilometer, der skal trykkes af, før vi er klar til at tage turen til Grønland.

For andre af deltagerne handler det mere om de fysiske udfordringer, de skal håndtere. Fx har vi to deltagere, der er amputeret gennem et eller begge ben. Det siger sig selv, at det kan give lidt ekstra bøvl, når man skal ind og ud af en kajak. Men tilsyneladende er der en hvis grad af overførselsværdi i det at anvende kørestol til dagligt, og blot skulle bruge sin overkrop mere end andre. Om ikke andet, så viste Richardo sig at være holdets klart stærkeste roer, til trods for, at han er helt ny i gamet.

Temperaturen under samlingen lå omkring de 5 grader i og over vandet, hvilket betød gode træningsforhold, da vi skal regne med vandtemperaturer på 2 grader i Grønland, samt lufttemperaturer fra 0-15 grader. Det gav anledning til at teste grejet under realistiske forhold, og specielt neoprenlufferne vi har valgt at tage med, viste sig at være guld værd.

Derudover blev der selvfølgelig nørdet udstyr, fortalt røverhistorier og ikke mindst, så fik vi padlet en masse kilometer i det smukke øhav ved Sydfyn.

Næste samling foregår i/ved Isefjorden, hvor vi blandt andet er blevet inviteret ind bag hegnet hos Frømandskorpset. Mon ikke vi kan høste et par guldkorn eller to fra denne maritime specialoperationsenhed?

Læs mere om andre aktiviter