Challenge Greenland

Veteraner

Kilometer

Dage

Kan naturen og fællesskaber være katalysator for rehabilitering?

I januar 2018 samlede vi en gruppe på 20 veteraner, hvoraf alle enten er fysisk eller psykisk skadet. Sammen vil vi i 2019 gennemføre en 400 km lang og hård kajakekspedition i det afsidesliggende Østgrønland med det formål, at undersøge, hvilken effekt naturen og fællesskabet har på veteranernes psyke.

Det estimeres at ca. 4.500 veteraner i dag lider under psykiske følgevirkninger af deres udsendelser. Mange psykisk skadede veteraner har ofte svært ved at indgå i sociale sammenhænge, og de isolerer sig derfor i hjemmet, hvilket blot forstærker den negative spiral. Da mennesket grundlæggende er et socialt væsen, er det vores hypotese, at deltagerne vil opleve en mærkbar forbedring i deres livsvilkår, efterhånden som projektet skrider frem, fordi de atter for at mærke, hvordan det er at være en del af et fællesskab. Derudover tror vi på, at naturen i sig selv kan have en helende effekt på psyken. For at belyse dette fra en videnskabelig vinkel, har vi allieret os med forskere fra Stressklinikken på Bispebjerg Hospital.

Projektet har derfor som overordnet formål at formidle værdien af fællesskabet og naturen som katalysator for rehabilitering af veteraner med psykiske skader, så dette kan tages i betragtning i det videre arbejde med rehabilitering af skadede veteraner i Danmark.

Challenge Greenland

I august 2019 vil medlemmerne af Veterans In Motion sætte kajakkerne i vandet ved Tasiilaq i Østgrønland og begive sig ud på en 400 km lang rejse i det isfyldte farvand. Området grænser op til Indlandsisen, der strækker sig 800 km mod vest. Naturen i området er med sine stejle fjelde og mange gletsjere, der kælver store isbjerge ned i fjordene, utrolig smuk men også barsk. Der er tyndt befolket men et rigt dyreliv, og der skulle være gode chancer for at møde hvaler og måske også isbjørn! Deltagerne vil opleve den barske grønlandske natur på egen krop, og skal ekspedition lykkes, vil det kræve, at deltagerne formår at arbejde sammen hele vejen til mål. Forud venter mange udfordringer, og alle vil gennemgå en indre rejse og en personlig udvikling, som de kan tage med sig ind i fremtiden.

”Jeg har siden starten af 2015 været en del af foreningen, og har blandt andet deltaget i Vasaloppet og Arctic Challenge. Foreningen har været et fast holdepunkt for mig i forhold til min personlige udvikling.

Jeg bruger alle mine ressourcer på at flytte mig i en positiv retning, og Veterans In Motion har været med til at skabe det indhold og de rammer som har gjort det muligt.

Jeg tror på at man igennem store fysiske og mentale udfordringer kan udfordre synet på sig selv og den situation man befinder sig i, og jeg tror på, at man bliver den historie, man fortæller om sig selv, og de ting man gør. Derfor fortæller jeg historien om et menneske, som aldrig stopper med at kæmpe, og som altid vil søge eventyret og lykken.”

Jonas Hjorth Andersen
Udsendt til Afghanistan hold ISAF 9. Diagnosticeret med PTSD

”Hvorfor sige nej? Hvis ikke det var for min skade, ville jeg aldrig være blevet tilbudt sådan en tur, så jeg føler, at jeg skylder mig selv altid at have ja-hatten på.

På turen blev jeg mindet om, hvordan man bliver den bedst mulige version af sig selv, fordi man stiller krav til hinanden og derfor vil gøre alt, hvad man kan for ikke at skulle være en byrde for gruppen.
Derfor bliver kontrasten til det civile liv, så meget mere tydelig.”

Henrik Morgen
Udsendt til Afghanistan hold ISAF 13. Amputeret gennem højre underben