Veterans In Motion 

Vejen til en ny fremtid

Hverdagslivet for skadede veteraner kan være fyldt med daglige kampe, selvom de for længst er vendt hjem fra krigszonerne. Ved at fortælle den gode historie vil vi bryde med negative portrætteringer af det at være skadet veteran, og det er vores håb, at vi gennem vores fortælling kan inspirere andre veteraner rundt om i verden til at turde søge mod nye mål.

Vores vision er at skabe en selvudviklingsrejse for danske veteraner, der alle har pådraget sig fysiske eller psykiske skader som resultat af deres udsendelser. Herigennem vil vi vise omverdenen, at skadede veteraner rummer værdifulde resurser, og at det for dem også er muligt er nå nye højder i livet.

”Jeg har siden starten af 2015 været en del af foreningen, og har blandt andet deltaget i Vasaloppet og Arctic Challenge. Foreningen har været et fast holdepunkt for mig i forhold til min personlige udvikling.

Jeg bruger alle mine ressourcer på at flytte mig i en positiv retning, og Veterans In Motion har været med til at skabe det indhold og de rammer som har gjort det muligt.

Jeg tror på at man igennem store fysiske og mentale udfordringer kan udfordre synet på sig selv og den situation man befinder sig i, og jeg tror på, at man bliver den historie, man fortæller om sig selv, og de ting man gør. Derfor fortæller jeg historien om et menneske, som aldrig stopper med at kæmpe, og som altid vil søge eventyret og lykken.”

Jonas Hjorth Andersen
Udsendt til Afghanistan hold ISAF 9. Diagnosticeret med PTSD

”Hvorfor sige nej? Hvis ikke det var for min skade, ville jeg aldrig være blevet tilbudt sådan en tur, så jeg føler, at jeg skylder mig selv altid at have ja-hatten på.

På turen blev jeg mindet om, hvordan man bliver den bedst mulige version af sig selv, fordi man stiller krav til hinanden og derfor vil gøre alt, hvad man kan for ikke at skulle være en byrde for gruppen.
Derfor bliver kontrasten til det civile liv, så meget mere tydelig.”

Henrik Morgen
Udsendt til Afghanistan hold ISAF 13. Amputeret gennem højre underben